- Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

- Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκους σταθμούς

- Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.1.2012 (Β' 97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται απο φωτοβολταϊκους σταθμούς

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
phek_2317_10-augoustou-2012_nees_upourgikes_apophaseis_gia_ape.pdf129.34 KB