Οι Φ/Β σταθμοί είναι επενδύσεις με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 έτη. Οι εγκαταστάσεις τους είναι διαρκώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και τα φυσικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια καταπόνηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ Φ/Β ΣΑΣ ΣΤΑΘΜΟ 

1. Άμεση διάγνωση και εντοπισμός βλάβης/δυσλειτουργίας και ταχεία αποκατάστασή της.
2. Αποφυγή απώλειας κερδών (κάθε ώρα και μέρα χωρίς παραγωγή χάνεται ανεπιστρεπτί).
3. Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού και άρα της οικονομικής επιβάρυνσης για την επιδιόρθωσή τους.
4. Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων.
5. Επιβράδυνση της διαδικασίας φθοράς/γήρανσης του εξοπλισμού.
6. Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης.
7. Σύνταξη τεχνικών αναφορών για τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα).
8. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δημιουργία προβλέψεων για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού, μέσω της επεξεργασίας του ιστορικού περιοδικών αναφορών παραγωγής και συντήρησης.
9. Μείωση στο ελάχιστο του χρόνου ενασχόλησης του επενδυτή.
10. Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, με στόχο τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές της επένδυσης.

  

Η Plasis Ενεργειακή αναλαμβάνει την  επιτήρηση ορθής λειτουργίας,  συντήρηση και ενεργειακή βελτιστοποίηση  και  καθαρισμό  του φ/β σταθμού σας, παρέχοντας άμεση και υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την βιωσιμότητα της επένδυσής σας.

Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα  Προγράμματα Σύντηρησης  για να καλύψετε τις ανάγκες του δικού σας φ/β σταθμού.

Δείτε τα  Συμβόλαια Συντήρησης  που έχει συνάψει η Εταιρία μας.