Προσανατολισμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της, η Plasis Ενεργειακή παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που εκτείνονται από την αδειοδότηση και τον οικονομικοτεχνικό σχεδιασμό έως τη συντήρηση και την εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων ΑΠΕ.

Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας τη σύνταξη και διεκπεραίωση όλων των αδειοδοτικών διαδικασιών που απαιτούνται από την νομοθεσία προκειμένου το έργο να αποτελέσει ώριμο για κατασκευή. Η μεγάλη πείρα μας στο τομένα της αδειοδότησης αναφέρεται στα περισσότερα από 35MW συνολική ισχύς Φ/Β σταθμών που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας.

Μελέτη εφαρμογής και αναλυτικός σχεδιασμός

Η μακρόχρονη εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της Plasis Ενεργειακή στην κατασκευή έργων ΑΠΕ εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση του συστήματός σας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Συνολικά η εταιρεία έχει ανατπύξει και κατασκευάσει περισσότερα από 7MW συνολικής ισχύος Φ/Β σταθμούς.

Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός

Επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη σχέση κόστους/απόδοσης με γνώμονα τη βιωσιμότητα της επένδυσης και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών σας.

Χρηματοδότηση έργων μέσω τραπεζών και επενδυτικών κεφαλαίων

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών χρηματοδότησης του έργου μέσω του δικτύου των μεγαλύτερων συνεργαζομένων τραπεζών με την εταιρείας μας.

Προμήθεια και εξασφάλιση εξοπλισμού

Φροντίζουμε για την άμεση προμήθεια εξοπλισμού κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως.

Εγκατάσταση συστημάτων

Η πολύχρονη πείρα των συνεργείων της εταιρειάς αποτελεί εγγύηση για την άρτια εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ομαλή σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και τέλος την βέλτιστη λειτουργία του.

Παρακολούθηση (monitoring) καλής λειτουργίας Φ/Β σταθμών

Άρτια επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά από μηχανικούς παρακολουθεί καθημερινά και εξαφαλίζει την καλή λειτουργία-βέλτιστη απόδοση των κατασκευασμένων Φ/Β σταθμών.

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση

Εξειδικευμένα συνεργεία της Plasis Ενεργειακή αναλαμβάνουν πλήρως την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση των έργων ΑΠΕ και διασφαλίζουν την μακροχρόνια απόδοση του φωτοβολταϊκού σας σταθμού.

Ασφάλιση

Προστατεύουμε τις επενδύσεις των πελατών εξασφαλίζοντας ασφαλιστικά προγράμματα από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος ΑΠΕ

Τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Plasis Ενεργειακή παραδίδονται με διετή εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής.

www.energymarketplace.gr/