Η επιτήρηση του φ/β σταθμού μέσω της τηλεμετρίας (pv monitoring) μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής "PVGuard" που έχει αναπτύξει η εταιρία, διασφαλίζει την καταγράφή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων της φ/β εγκατάστασης, με στόχο την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας, την άμεση διάγνωση σφαλμάτων, αλλά και την πρόγνωση/πρόληψη αυτών.

Σε καθημερινή βάση, ελέγχεται η ενεργειακή παραγωγή και η απόδοση του πάρκου σε σχέση με τα μετεωρολογικά δεδομένα της ημέρας (ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία κυψέλης) και σε αντιδιαστολή με άλλα γειτονικά πάρκα, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των μετατροπέων ανάλογα πάντα με τον τύπο και την κατασκευάστρια εταιρεία αυτών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε πιθανής δυσλειτουργίας ή βλάβης του φ/β σταθμού εγγυάται διάγνωση αυτής εντός 24ώρου. Επίσης, επιτηρείται η γενικότερη κατάσταση του φ/β σταθμού όπως προκύπτει από την καταγραφή των καμερών του συστήματος ασφαλείας. Σε περίπτωση αποκλίσεων από την αναμενόμενη απόδοση λόγω ιδιαιτεροτήτων της φ/β εγκατάστασης, γίνεται μελέτη για την κατά το δυνατόν βελτιστοποίησης της απόδοσης του συστήματος.

Δείτε ενδεικτικά την τηλεμετρία από μερικούς σταθμούς της Plasis, με ημερήσιες μετρήσεις απόδοσης και στατιστικά στοιχεία:

Η Plasis Ενεργειακή αναλαμβάνει, επίσης, τη συντήρηση και ενεργειακή βελτιστοποίηση  του φ/β σταθμού σας, παρέχοντας άμεση και υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την βιωσιμότητα της επένδυσής σας.

Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα  Προγράμματα Σύντηρησης  για να καλύψετε τις ανάγκες του φ/β σας σταθμού.

Δείτε τα  Συμβόλαια Συντήρησης  που έχει συνάψει η Εταιρία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε την επιτήρηση του Φ/Β σας σταθμού!