Μεγαλύτερη απόδειξη και εγγύηση της υψηλής ποιότητας των έργων ΑΠΕ της Plasis Ενεργειακή είναι οι συστάσεις και η εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας μας συγκαταλέγονται σημαντικές εταιρείες και φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Δείτε τους πελάτες της εταιρείας μας