Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένος κάθε Φ/Β σταθμός, διάφοροι επικαθήμενοι περιβαλλοντικοί ρύποι καθιστούν αναγκαίο τον καθαρισμό των panel. Γύρη από άνθη, περιττώματα πουλιών, άλατα, σκόνη κ.α. μικροσωματίδια, δημιουργούν ένα φιλμ πάνω στην επιφάνεια των panel, με αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητάς τους έως και 30%, αλλά και την αύξηση του ρυθμού γήρανσης του εξοπλισμού.

Για να διασφαλιστούν οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας των panel, απαιτείται πλύση με νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα ώστε να μην μένουν λεκέδες στην επιφάνειά τους και στη συνέχεια βούρτσισμα με μαλακό υλικό ώστε να μην χαραχθούν, ενώ πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η θερμοκρασία του νερού πλύσης ως προς αυτή των panel, για την αποφυγή θραύσης τους λόγω της απότομης θερμοκρασιακής μεταβολής. Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης της PLASIS είναι εξοπλισμένα με πιστοποιημένα πλυστικά μηχανήματα για Φ/Β σταθμούς, που περιλαμβάνουν απιονιστές και ειδικές βούρτσες, για την ορθή και ασφαλή πραγματοποίηση των εργασιών σε κάθε είδους εγκατάσταση (σταθερές βάσεις ή tracker επί εδάφους, οικιακές ή βιομηχανικές στέγες).

Η συχνότητα με την οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ο καθαρισμός εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ποιότητα των εδαφών της περιοχής, τα φυσικά φαινόμενα, το μικροκλίμα και η χλωρίδα/πανίδα της περιοχής κλπ. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται ο καθαρισμός των Φ/Β σταθμών τουλάχιστον πριν και μετά τη θερινή περίοδο, οπότε και αναμένονται οι πλέον μεγάλες παραγωγές.


Στα γήπεδα που είναι εγκατεστημένοι οι Φ/Β σταθμοί συνήθως αναπτύσσεται άγρια βλάστηση, με αποτέλεσμα αφενός να αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που τα χόρτα έχουν πλέον ξεραθεί και αφετέρου να δημιουργούνται σκιάσεις στα panel. Οι σκιάσεις, ως γνωστόν, εκτός από απώλειες στην παραγωγή του Φ/Β σταθμού, ενδέχεται να προκαλέσουν και πρόωρη γήρανση των panel, οπότε η ανάγκη για αποψίλωση των γηπέδων μια φορά το χρόνο τουλάχιστον είναι επιτακτική. Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης της PLASIS είναι σε θέση να εγγυηθούν προσεκτική μηχανική εκχόρτωση/εκθάμνωση με βενζινοκίνητα μηχανήματα, χωρίς τα panel να εκτεθούν σε κίνδυνο από τα εκτοξευόμενα αντικείμενα (χαλίκια, σβώλοι χώματος κλπ), καθώς και συλλογή και απομάκρυνση της φυτικής μάζας που προκύπτει από τον καθαρισμό.

Η Plasis Ενεργειακή αναλαμβάνει, επίσης, τη  συντήρηση και ενεργειακή βελτιστοποίηση  του φ/β σταθμού σας, παρέχοντας άμεση και υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την βιωσιμότητα της επένδυσής σας.

Προστατέψτε την επένδυσή σας!  Επικοινωνήστε μαζί μας  για να κλείσετε έναν καθαρισμό του φ/β σας σταθμού ή επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα  Προγράμματα Σύντηρησης.