Η PLASIS Α.Ε. ως ανάδοχος του διαγωνισμού <<συντήρησης και βελτίωσης των Η/Μ του ΤΕΙ Κρήτης>> ήταν υπεύθυνη για το συντονισμό των συνεργείων συντήρησης και την ανάληψη της ευθύνης προληπτικής συντήρησης, περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Από 16/1/2014 η PLASIS Α.Ε. ως ανάδοχος του διαγωνισμού διέθετε σε καθημερινή βάση (φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης) 4 αδειούχους ηλεκτρολόγους τις εργάσιμες ημέρες του ΤΕΙ Κρήτης και 1 ηλεκτρολόγο μηχανικό (Π.Ε.).Στα πλαίσια των καθηκόντων της η εταιρεία έχει συντάξει αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις ανάδειξης όλων των προβλημάτων και των αδυναμιών των εγκαταστάσεων για κάθε παράρτημα ξεχωριστά και έχει δρομολογήσει ήδη τις εξελίξεις αποκατάστασής τους. Το έργο ξεκίνησε στις 16/1/2014 και ολοκληρώθηκε στις 15/11/2015. Απασχολήθηκαν 1 διπλωματούχος μηχανικός και 4 τεχνικοί.