Τι είναι το Net Metering;

Χάρη στο Net Metering κάθε καταναλωτής έχει πλέον τη δυνατότητα να καλύπτει σχεδόν όλες του τις ενεργειακές ανάγκες, βασιζόμενος αποκλειστικά στην ηλιακή ενέργεια των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ενεργειακές μας ανάγκες καλύπτονται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο για μελλοντική χρήση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ενεργειακές μας ανάγκες καλύπτονται από την πλεονάζουσα ενέργεια που παράχθηκε τη μέρα, η οποία επιστρέφει μέσω του δικτύου στο σπίτι μας.

***Μόνο στην περίπτωση που οι ανάγκες μας σε ενέργεια ξεπερνούν την παραχθείσα ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται τροφοδοσία από το δίκτυο.

Κλειδί για να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και τη ζήτηση ενέργειας και να μεγιστοποιηθεί το κέρδος, είναι η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρει το net metering και για προσδιορισμό του φ/β συστήματος προς εγκατάσταση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

 

Τι θα κληθώ να πληρώσω στο λογαριασμό μου;

Ο υπολογισμός των χρεώσεων του εκκαθαριστικού μας λογαριασμού διαμορφώνεται από τρία μεγέθη: Την εγχεόμενη από εμάς στο δίκτυο ενέργεια (Ε), την απορροφημένη από το δίκτυο ενέργεια (Α) και την παραγόμενη  από το φωτοβολταϊκό μας σύστημα ενέργεια (Π).

 

 

Ανταγωνιστικές χρεώσεις

Η ενέργεια που χρεώνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της ενέργειας που απορροφούμε και της ενέργειας που εγχέουμε (Α-Ε). Σε περίπτωση που παράγουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνουμε, η χρέωση μας είναι μηδενική και η πλεονάζουσα ενέργεια πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό, διαδικασία που επαναλαμβάνεται για τρία χρόνια. Μετά την εκκαθάριση της τριετίας, η παραμένουσα ενέργεια δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

ΕΤΜΕΑΡ: Υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α).

Χρέωση χρήση Συστήματος/Δικτύου: Υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α).

ΥΚΩ: Υπολογίζεται βάσει της συνολικής ενέργειας που έχουμε καταναλώσει (Α+Π-Ε)

 

Μπορώ να εγκαταστήσω σύστημα Net Metering στο χώρο μου;

Δικαίωμα εγκατάστασης συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητά του το χώρο εγκατάστασης ή έχει τη νόμιμη χρήση αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι και η ύπαρξη μετρητή στο χώρο!

Ποια είναι η μέγιστη ισχύς που μπορώ να εγκαταστήσω;  

Στην Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη το όριο ισχύος είναι τα 20kW, είτε το 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασής μας (αναγράφεται στην πίσω όψη του λογαριασμού μας).

Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά  το όριο μειώνεται στα 10kW, είτε στο 50% της συμφωνημένης ισχύος.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Δείτε τη διαδικασία σύνδεσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.