Οι αντλίες θερμότητας είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ψύξη και θέρμανση χώρων και νερών χρήσης. Η ενέργεια για να το επιτύχουν "αντλείται" κατά ένα μέρος από το περιβάλλον και η υπόλοιπη καταναλώνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Κατά την λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας υπεισέρχονται οι ακόλουθες παράμετροι, οι οποίες καθορίζουν εν γένει την απόδοσή της ως μηχανή:

  • Η θερμοκρασία της "πηγής"
  • Η θερμοκρασία της "ψύκτρας" (ψυχρή δεξαμενή ή δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας)
  • Το έργο που απαιτείται (καταναλίσκεται) για την μεταφορά (άντληση) δεδομένης ποσότητας θερμότητας από την μία δεξαμενή στην άλλη

Ο λόγος μεταφερόμενη θερμότητα προς καταναλισκόμενο έργο, αποτελεί τον ειδικό βαθμό απόδοσης της αντλίας (COP, coefficient of performance) ο οποίος εξαρτάται από τα μηχανικά χαρακτηριστικά της αντλίας και από τις ιδιότητες του ψυκτικού μέσου. Στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας συναντάμε τιμές COP μεγαλύτερες του 3, γεγονός που τις κατατάσσει στις συσκευές αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών. Τιμή COP ίση με 3 σημαίνει ότι η αντλία καταναλώνει μία ποσότητα ενέργειας (συνήθως ηλεκτρικής) και μεταφέρει τριπλάσια ποσότητα θερμότητας. Με άλλα λόγια εάν θέλουμε να συγκρίνουμε τη λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας με την λειτουργία ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα λόγου χάρη, τότε διαπιστώνουμε ότι για να θερμάνουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού με αντλία θερμότητας θα καταναλώσουμε το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαστούμε για να κάνουμε την ίδια δουλειά με τον κλασικό θερμοσίφωνα.


H Plasis Ενεργειακή, σε συνεργασία με την DAIKIN, αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων αντλιών θερμότητας Altherma, για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας και τη μείωση των πάγιων εξόδων ψύξης-θέρμανσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε και να ζητήσετε προσφορά.