Ο περιοδικός έλεγχος - τακτική συντήρηση του φ/β σταθμού διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και την πρόληψη βλαβών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση του συστήματος. Κατά την περιοδική επίσκεψη ελέγχονται λεπτομερώς όλα τα τμήματα του φ/β σταθμού και διεξάγονται αναλυτικές μετρήσεις με εξειδικευμένα για φ/β εγκαταστάσεις όργανα, όπως απαιτείται από τα διεθνή πρότυπα συντήρησης HD384, ΕΝ 62446, EN 62305 και IEC 60364.

Σε περίπτωση απαίτησης έκτακτης – επεμβατικής συντήρησης, λόγω διάγνωσης κάποιου έκτακτου τεχνικού προβλήματος, η Plasis Ενεργειακή εγγυάται την άμεση επέμβαση στην φ/β εγκατάσταση και αποκατάσταση αυτού, εντός 48ώρου από την ημερομηνία διάγνωσής του.

Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται αποκλειστικά από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο με πιστοποιημένο εξοπλισμό. Εξάλλου, η PLASIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει λάβει πιστοποίηση από τον οργανισμό επιθεώρησης και πιστοποίησης TÜV Austria Hellas, για τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008.

Η Plasis Ενεργειακή παρέχει ενημέρωση για την λειτουργία του φ/β σταθμού σας μέσω σχετικών αναφορών που περιλαμβάνουν:
  • Περιγραφή όλων των ενεργειών και των εργασιών συντήρησης συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.
  • Αναφορά για την κατάσταση και απόδοση του φ/β σταθμού μέσω γραφημάτων.
  • Παρατηρήσεις για τη λειτουργία του φ/β σταθμού (π.χ. χρόνοι διακοπής λειτουργίας και τα αίτια).
  • Υλικά και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν εντός ή εκτός εγγύησης.
  • Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν από την αποθήκη του φ/β σταθμού, κατάσταση αποθήκης και ανάγκη προσθήκης νέων ανταλλακτικών.
  • Τεχνικά θέματα σε ετήσια βάση.
  • Συγκεντρωτική αναφορά για υλικά και εργασίες, βλάβες και χρόνους διακοπής, προβλέψεις για πιθανές εργασίες που θα απαιτηθούν στις επόμενες συντηρήσεις κτλ.
Η διαδικασία ενεργειακής βελτιστοποίησης του φ/β σταθμού περιλαμβάνει: 
  • Αποτύπωση του υπάρχοντος ενεργειακού σχεδιασμού.
  • Υποβολή και υλοποίηση πρότασης για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του σταθμού, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της απόδοσης και των κερδών της επένδυσης.

Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα  Προγράμματα Σύντηρησης  για να καλύψετε τις ανάγκες του φ/β σας σταθμού, σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες πλυσίματος και αποψίλωσης που προσφέρει η εταιρεία μας.

Δείτε τα  Συμβόλαια Συντήρησης  που έχει συνάψει η Εταιρία μας.

Προστατέψτε την επένδυσή σας! Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα πακέτα συντήρησης. 

www.energymarketplace.gr/