Σε αντίθεση με τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα τα Θερμικά Ηλιακά εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή θερμότητας, με την οποία θερμαίνουν νερό. Ένα τυπικό σύστημα αποτελείται από έναν ή περισσότερους ηλιακούς συλλέκτες όπου θερμαίνεται το νερό, μία δεξαμενή αποθήκευσης, τις απαραίτητες σωληνώσεις και το σύστημα ελέγχου.

Ένα γνωστό παράδειγμα είναι ο ηλιακός θερμοσίφωνας. Πέραν τούτου, υλοποιούνται πιο σύνθετα συστήματα όπου η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στα συστήματα αυτά χρησιμοποιείται ως εργαζόμενο μέσο κάποιο αέριο (π.χ. υδρογόνο, ήλιο) για την παραγωγή ατμού ο οποίος με τα σειρά του οδηγεί γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρισμού.

Η Plasis Ενεργειακή δραστηριοποιείται στον τομέα των θερμικών ηλιακών συστημάτων έχοντας συνάψει συμφωνία με ένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων, την TiSun. Τo έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει μελέτες θερμικών ηλιακών συστημάτων και παρέχει τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.