Η PLASIS τη 1/9/2014 ανέλαβε την κατασκευή έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο Γυμνάσιο- γενικό Λύκειο Χάρακα του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις:1) Κτηριακό κέλυφος: Έγινε εφαρμογή θερμομόνωσης σε όλη την εξωτερική τοιχοποιία και στο δώμα. 2) Ανοίγματα: Έγινε η αντικατάσταση υων παλαιών ανοιγμάτων με αντίστοιχο νέου τύπου διπλό υαλοπίνακα. 3) Σύστημα θέρμανσης: Η υψηλή διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή μελέτης, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα ελεύθερων επιφανειών στα δώματα ή στον αύλιο σχολικό χώρο, δημιουργούν τις προυποθέσεις για την εγκατάσταση πεδίου ηλιακών θερμικών συλλεκτών για τη θέρμανση του σχολικού κτιρίου. Η θέρμανση των κλιματιζόμενων χώρων έγινε με χρήση των υφιστάμενων δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης και των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων. Το έργο ξεκίνησε τη 1/9/2014 και βρίσκεται ως σήμερα σε εξέλιξη. Στο έργο απασχολήθηκαν 4 μηχανικοί και 42 τεχνικοί.