Η PLASIS στις 16/1/2014 ανέλαβε την υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζελείου Ηρακλείου. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και ασφαλούς παροχής έργου των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει τη θέση σε λειτουργία, τη συνεχή 24ωρη παρακολούθηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων- Εξοπλισμού του γενικού νοσοκομείου Βενιζελείου Ηρακλείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και την επισκευή εξαρτημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης συσκευών και μηχανημάτων και την προληπτική συντήρηση. Ειδικότερα για τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή (όλο το 24ωρο και 7 μέρες τη βδομάδα)ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης κ.λ.π. Το έργο ξεκίνησε στις 4/9/2015 και ολοκληρώθηκε στις 4/3/2016. Απασχολήθηκαν 1 διπλωματούχος μηχανικός και 6 τεχνικοί.