Περιοχή: Πάτρα Αχαΐας

Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρίας SUNTECH, ονομαστικής ισχύος 240Wp
  • Αντιστροφέας της εταιρίας SMA, Sunny Tripower 10.000TL
  • Βάσεις στήριξης της εταιρίας ALUMIL SOLAR
Javascript is required to view this map.