Περιοχή: Εντός πόλης Ρεθύμνου

Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε:

  • Αντιστροφέας STP 10.000TL της εταιρείας SMA
  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας SANYO ονομαστικής ισχύος 235Wp
  • Βάσεις στήριξης της εταιρείας ALUMIL Solar