Περιοχή: Αττική

 Kάθε σύστημα αποτελείται από:

  • 2 Φ/Β πλαίσια LUXOR LX-200M
  • 1 ρυθμιστή φόρτισης PHOCOS CXN-20
  • 2 συσσωρευτές MONBAT MEGALIGHT POWER AGM ML140A
  • 1 αντιστροφέας/διαχειριστής αυτόνομου δικτύου VICTRON PHOENIX 24/180
  • Βάση στήριξης Φ/Β πλαισίων της εταιρείας ALFA PRESS
  • Ηλεκτρολογικό πίνακα DC με πλήρεις διατάξεις προστασίας της εταιρείας Schneider

Το σύστημα προορίζεται για την αδιάλλειπτη τροφοδοσία συστήματος συναγερμού.