Προμελέτη επέκτασης ξενοδοχειακού συγκροτήματος Royal Heights Resort.